Hukuk Felsefe Dersi 4. Hafta Konusu

4. Haftada hukuki pozitivizm konusu işlenmeye devam edilecek ve daha sonra doğal / tabii hukuk konusuna geçilecektir. Tabii hukuka ilişkin olarak Selahattin Keyman’ın ve Vehbi Hacıkadiroğlu’nun aşağıdaki makalelerinin okunması ve bunlara ilişkin görüş/ eleştirilerin 1 Mart Pazar saat 21:00’e kadar Blog üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Hukuk Felsefesi Öğrencileri İçin 3. Hafta Ders Konusu ve Okuma Parçaları

3. Hafta Derste, Hans Kelsen’in hukuk anlayışına devam edilecek olup ek olarak H. L. A. Hart’ın pozitivist hukuk anlayışı konusu işlenecektir.  Ayrıca pozitivizmin kendi içindeki dönüşümü ve değişimi de tartışılacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki makalelerde en az birisinin okunması gerekmektedir.

 

 1. Ertuğrul Uzun’un “H.L.A. Hart Kurallar Sistemi Olarak Hukuk” Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş iç. (Kasım Akbaş, Melike B. Aydın, Sevtap Metin, Ertuğrul Uzun, İthaki Yay., 2015), s. 139-165.

Not: Makaleler hakkındaki görüş, öneri, eleştiri ve sorularınızı, postun altındaki “Yorum Yapın” kısmından Adınızı- Soyadınızı belirterek, 23 Şubat Pazar saat 21:00’e kadar gönderiniz.

Hukuk Metodolojisi Dersini Alan Öğrenciler İçin 2. Hafta Konuları

2. Hafta Derste ” Mantık” konusuna giriş yapılacak olup, bu kapsamda derste önerilen 2 kitaptan birinden,  aşağıda belirtilen bölümler okunmalıdır.

Yasemin Işıktaç / Sevtap Metin, Hukuk Metodolojisi 
 1. Akıl Yürütme, sayfa 23-28
 2. Önerme Olarak Hukuk Normu sayfa 89- 103 arası
Ahmet M. Güneş, Hukuk Metodolojisi

Mantık ve Hukuk, İkinci bölüm (sayfa 47-86)

 1. Mantık ilkeleri,
 2. Önermeler,
 3. Akıl yürütme,
 4. Mantık yanlışları

Ayrıca 1. Hafta derste işlenen konuya ilişkin olarak aşağıdaki makaleleri (başlığa tıklayarak) okuyabilirsiniz.

 1. Selahattin Keyman, “Hukukun Bilimselliği Üzerine” , HFSA, Sayı 5.
 2.  Vecdi Aral, “Hukuku Bilim Yapan Nedir?”, HFSA, Sayı 6.

Hukuk Felsefesi 2. Hafta Konularına İlişkin Okuma Parçaları

2. Hafta Hukuk Felsefesi dersi konularına yönelik olarak aşağıda 5 makale yer almaktadır. İlk 2 makalenin okunması zorunludur. Diğer makalelerin okunması tavsiye edilir.

 1.  Hukukun Geometrisi- Hukuki Formalizm (Şule Ceylan Şahin)
 2.  Saf Hukuk Kuramı (Hans Kelsen çev. Kasım Akbaş, HFSA, Sayı 15)
 3. John Austin- Analitik Pozitivizm (Ertuğrul Uzun, Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş iç. , İthaki Yay. 2015))
 4. Norm ve Değer (Hans Kelsen, çev. Kasım Akbaş, HFSA, Sayı 15)
 5. Julius Herman von Kirchman “İlim Olmak Bakımından Hukukun Değersizliği“, çev. Coşkun Üçok, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, sayı 1, 1949.

Not: İlk 2 makaleden en azı birine ilişkin olarak bir veya birkaç paragraflık bir değerlendirme / görüş / eleştiri yazılarak Blog üzerinden  16 Şubat Pazar saat 21:00’e kadar gönderilmesi gerekmektedir. Yazınıza lütfen adınızı soyadınızı ekleyiniz.