İlk Senkron Hukuk Felsefesi Dersi Hakkında Geri Bildirimler

Arkadaşlar bugün ilk senkron dersimizi yaptık. Ben genel olarak memnun kaldım. Elbetteki sınıftakinin yerini tutmaz hiçbir zaman. Mikrofon aç kapat, el kaldır indir çok da sevimli değildi, ama programın dayatması nedeniyle yapmamız gerekiyordu, yoksa aşırı gürültüden çok verimsiz geçerdi.

Sizlerle sunum yansılarını ders esnasında paylaşamadım, ama büyük oranda sorun olmadı diye düşünüyorum. Bu sunum yansılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Bunun dışında sistemin işleyişi bakımından geri bildirimleriniz, bundan sonrası için önemli. Övgüleriniz sizin yergileriniz benim olsun.

Sorun yaşayan oldu mu?  Ne tür sorunlar?

Sorunlu gördüğünüz bir durum var mıydı? Nedir ve iyileştirilmesi için ne tavsiye edersiniz?

Görüşlerinizi, öneri, eleştiri, tavsiye ve sorularınızı bu iletinin altına yazabilirsiniz.

Bunun dışında genel olarak teknik sorun yaşayan varsa, çok üzülerek söylemeyim ki internet bağlantınızı ve kullandığınız donanımları gözden geçirin.

Dersin URL’si, öncesinden Webonline’dan ve dersten 15-20 dakika önce Blog üzerinden paylaşılacaktır.

“İlk Senkron Hukuk Felsefesi Dersi Hakkında Geri Bildirimler” için 5 yorum

 1. Ali hocam merhaba,
  Bugün gerçekleşen dersimiz hakkında düşüncelerimi sizinle paylaşmak isterim. Bu düşünceleri daha önce Harvard, Cenevre ve Leiden Üniversitelerinden almış olduğum online dersler ve Açıköğretim kapsamında lisans ve önlisans programlarını kapsamındaki tecrübelerim çerçevesinde ve gelecek uygulamalarımız bağlamında dikkate alırsanız sevinirim.
  1. İçinde bulunduğumuz süreç dolayısı ile örgün eğitimden uzaktan eğitime geçmiş olmamız daha önceki ezberlerimizi değiştirmemizi gerektirmektedir. Hayatın içindekiler gibi akademik anlamda da bu değişime ayak uydurmak için bir uyum sürecine ihtiyaç vardır. Bahar yarıyılı haricinde gelecek güz döneminin bile tehlike altında olduğu bu sürece, öğrencilerin hazırlanamadığı düşüncesindeyim. Sanki hiçbir şey olmamış gibi 2 hafta ardından derslerin kaldığı yerden devam edebileceği düşüncesini gerçekçi bulmuyorum. Neticesi, yapılacak ölçümler neticesinde dönem sonunda ortaya çıkacaktır. Uzaktan eğitim yöntemi olsa olsa öğrencinin ve akademik personelin eğitim ve öğretimden kopmasını geciktirme amaçlı planlanmıştır. Zaten YÖK Başkanı’nın hepimize gönderdiği mailinde YÖK’ün “uygulamalı olmayan teorik derslerin tamamı için uzaktan yapılacak eğitimi zorunlu kıldığı” şeklinde yanlış bir algı oluştuğunu belirtmiştir. Hukuk Felsefesi dersi de bu kapsamda yüzyüze yapılması gereken bir ders olduğundan tercihim yaz okulu kapsamında dersin tekrar edilmesidir.
  2. Dersi online devam ettirmek, maç devam ederken kuralların değiştirilmesi anlamına gelecektir.
  Online derslerin temel kurgusu ile yüzyüze derslerin kurguları, hedefleri ve çıktıları arasında fark olduğu aşikardır. Üniversitemizin bu yöntemle biz öğrenciler için ulaşmamızı beklediği hedefleri, öğretim yaklaşımı, yöntem ve tekniklerini merak ediyorum. Takdir edersiniz ki eğitim ve öğretim karşılıklı iletişimi, paylaşımı ve fikirlerin çarpışmasını gerektirir. Özellikle de alışılmış rutin dışına çıkılan zamanlarda karşılıklı fikirlerin alışverişinin ve etkileşimin gerçekleştiği durumlarda yeni önerilen sistemlerin başarı oranı nispeten yükselecektir. Bu bağlamda, Hukuk Felsefesi dersi bakımından düşünceleriniz bize yol gösterecektir.
  3. Üniversitenin uzaktan eğitim kapsamında zaman sıkışıklığından kaynaklı olarak ilk haftaya plansız bir şekilde başladığını gözlemliyorum. Bir ders için 7 video (yaklaşık 4 saat) yüklenirken bir başka dersin 3 haftalık programı (6.7.8. haftalar) toplam 1 saatlik ses kayıdı ile tamamlanmaktadır. Derslere ait gruplar birleştirilmekte, farklı hocalardan aldığımız derslerin akıbeti belirsizdir. Bir dersle ilgili haftalık yaklaşık 100 sayfa okuma beklentisi varken diğer ders için bu sayı 2 katına ulaşabilmektedir. Ortalama 10 ders alana birinin haftada 1000 sayfa okumasını, anlamasını ve yorumlamasını beklemek çok gerçekci görülmemektedir. Tercih edilen bu sistemin Açıköğretim fakültesinden bir farkı kalmamaktadır. Şayet tercih bu yönde gelişecek olursa diğer üniversitelerden alınan derslerin muafiyetinin de Çankaya Üniversitesi tarafından sağlanması kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.
  4.Derslerin değerlendirilmesi ve sınavlarla ilgili belirsizliğin biran önce giderilmesi ve biz öğrencilerle paylaşılması gereklidir. Online derslerin değerlendirmeleri genellikle dersi takip eden 1 hafta içinde yapılarak notlandırılmakta ve daha sonra takip eden derse geçilmektedir. Bu yöntemle hem dersle ilgili verim artmakta hem de ölçümleme gerçekleştirilmektedir.
  Bu tespitlerim bir eleştiri olmayıp hızla başlanmış uygulamanın bir standarttan uzak, bireysel gayretlerle yürütüldüğü, biz öğrencilerin sürece dahil edilmeden sürecin sadece zorunlu katılımcısı olarak görüldüğünün resmidir.
  Yukarıdaki düşüncelerim ile birlikte somut önerilerim;
  a. Derslerin başında aşağıdakine benzer bir tanıtım yapılmasının, dersin hedefinin, nasıl takip edileceğinin, beklentilerin ve çalışma metodunun belirtilmesinin faydalı olacağı düşüncesindeyim.
  1. Meet the instructors & the team (draft)
  2. Welcome to …… University
  3. Tips for studying online
  4. Being succesful in a virtual learning community
  5. Behaving in an academic way
  b. Ders süresinin 20 dakikalık parçalara bölünmesi, bu şekilde konsantrasyonun sağlanması ve her bir parçanın bitiminde 5 dakikalık soru ve yorumlara yer verilmesinin verimi arttıracağı düşüncesindeyim.
  c. Bugün linke koyduğunuz 3 sununun derslerden 1 gün önce siteye konması durumunda ders daha kolay takip edilecektir.
  d. Derslerin video kayıtlarının ders bitiminde siteye eklenmesi teknik sebeplerle derse ulaşamayanlara ve tekrar etmek isteyenlere yardımcı olacaktır. Sanırım bu sistemin seçilmesinin altında yatan sebeplerden biri de daha geniş katılımı sağlamaktır.
  e. Dersin değerlendirilmesi ve sınavlarla ilgili belirsizlik giderilmesi durumunda haftalık değerlendirme çalışmalarının faydalı olacağı düşüncesindeyim.
  Umarım değerlendirme fırsatı bulur ve görüşlerinizi bizlerle paylaşırsınız.
  Saygılarımla,
  Dr. Akif Saner ERGÜLEÇ

  1. Akif Bey, bu önemli görüş ve önerileriniz için teşekkürler. Bir an kendimi üniversitenin rektörü veya YÖK Başkanı gibi hissettirdi eleştirileriniz. Latife bir yana, söylediğiniz hususlarda haklılık payınız var, ama eleştirinin boyutu derse yönelik olmaktan ziyade sistemsel gibi göründü bana. Öte yandan, elbetteki burada bir uzaktan eğitim pedagojisi uygulay(a)mıyoruz. Biz sadece hazırlıksız yakalandığımız bir duruma, kimi kişisel kimi kurumsal bazı teşebbüslerle bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Uzaktan eğitimin pedagojisi çok daha farklı. Şu iki haftalık süreçte göz attığım, okuduğum metinler aradaki farkı açıkça gösteriyordu. Dolayısıyla henüz bir standart oluşmamış olmaması da bu hazırlıksız yakalanmakla alakalı.

   Uzaktan eğitime yönelik düşüncem genel olarak pek de olumlu değil. Bunu daha önce de bu Blog üzerinden ilettiğim bir yazıda sizlerle paylaşmıştım. İnteraktif ders yapmak isteyen benim gibi akademisyenler bakımından, hele ki asenkron ders seçeneği bence tam bir kabus. Sınıfın yerini hiçbir şekilde tutmayacak olsa da senkron tercihim temel olarak buna dayanıyordu. Bunun dışında özel olarak söyleyebilirim ki eğer siz öğrencilerden Dekanlığa veya Rektörlüğe, hukuk felsefesi derslerinin, bu süreç bitiminde kaldığı yerden yüz yüze yapılması yönünde bir talep iletilir ve bana da sorulursa, ben de tercihimin yüz yüze ders yapmak yönünde olduğunu söylerim. Böyle bir talep gelmediği sürece veya bana bu yönde bir tercih sunulmadığı sürece dersler şu aşamada maalesef senkron olarak, dün (pazartesi) yaptığımız şekilde yapılacaktır.

   Aşağıda somut önerilerinize yönelik düşüncelerimi, sizin öneri sıranızla paylaşıyorum.

   a. Bunun kendi dersim bakımından çok faydalı olduğunu sanmıyorum. Alanımız ve dersimiz sonuçta belli. Dersin hedefi ve nasıl takip edileceğini daha dersin ilk başında aktarmıştım. Her bir ders için bu önerinin yapılması bize zaman kaybettirir.

   b. 20 dakikalık ders süresi önerisi de maalesef çok uygun değil. Yani 100 dakikalık derste bu 5 ayrı oturum önerisi gibi bir şeye tekabül eder ki konu bütünlüğü bakımından 20 dakikada bir konu anlatımı pek mümkün değil. Soru ve yorumlar kısmına önerdiğiniz süreyi, hatta daha fazlasını ayırdığımı düşünüyorum, ama buna ayrıca dikkat ederim.

   c. Powerpoint sunumlarından genelde pek hazzetmiyorum. Ama ilk haftaya mahsus bunu denemek istemiştim. İşe yaramayınca da bundan sonraki haftalarda çok da kullanmayı düşünmüyorum. Ancak yansı dışında başka görsel kullanımına yer vereceğim ilerleyen derslerde.

   d. Derse ulaşamama durumunu bu noktada geçerli bir mazeret olarak değerlendiremiyorum ne yazık ki. Dersi alan herkesin derse katılmasına izin veren bir program / sistem kullanıyoruz. Bu durumda özel nedenlerle katılamamayı geçerli bir mazeret sayamayız. Teknik bir sorun yaşayan, buna dair henüz bir geri bildirimde bulunan yok. Dün gördüğüm kadarıyla da, dersi takip etmek konusunda (ses ve görüntü anlamında) önemli bir aksaklık yaşanmadı. Dolayısıyla senkron ders yapmanın da mantığı gereği ders kayıtlarını, sistem bu şekilde sağlıklı işlediği sürece sisteme koymayı düşünmüyorum. Bir de üstelik alınan kayıt herkesin (özellikle konuşanların) görüntüsünü kaydettiğinden, bunun Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri bakımından da değerlendirilmesi gerekebilir, hele ki youtube gibi bir video paylaşım sitesine yüklemek yapmak gerekirse.

   e. Bu konuda son derece haklısınız. Henüz netleşmeyen bir ihtimal, akademik takvimin bir süre uzatılıp, sınavların yaz döneminde yapılması şeklinde olabilir. Ancak değerlendirme / sınav konusunun hemen netleşmesi gerektiğine ben de katılıyorum. Kendi dersim için öğrencilerin her çabasını onlar lehine kullanacağımı zaten artık biliyorsunuzdur. Ama çaba gösterenle göstermeyeni de ayır etmemiz gerekir sanırım.

   1. Ali hocam,
    Zaman ayırıp, düşüncelerimi değerlendirip, verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim.
    Tahmin ettiğiniz üzere, ilk haftanın ardından konuyla ilgili düşüncelerimi Rektörümüze ve gelecek cevaba göre de YÖK Başkanı ile paylaşacağım. Amacım bu süreci verimli, etkin ve ilerideki mesleğimize yakışır bir şekilde tamamlamak adına bireysel olarak katkı sunmak ve daha iyiye karşılıklı fikirlerin değerlendirilmesi ile ulaşmaktır.
    Sağlık sebepleri ile aksayan bahar döneminin telafisi ile zamansal ve ekonomik boyutlarının irdelenmesi yönündeki taleplerimi ve önerilerimi başta yürütme organı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşacağım. Yapmış olduğunuz katkılar için tekrar teşekkürler.
    Sağlıkla kalın

   2. Umarım bir şekilde bir geri bildirim alırsınız ve bizleri de bilgilendirirsiniz. Çözülmesi gereken bazı hususlar ve açıklığa kavuşturulması gereken bir çok husus olduğu tartışmasız.

    Koronasız, sağlıklı günler size de.

 2. Teşekkür ederiz hocam. İlk defa kullandığım için başta bir ses sıkıntısı oldu sonra düzeldi başka bir sıkıntı yaşamadım. Yalnızca her hafta bu şekilde slayt varsa öncesinde gönderme imkanınız olursa sevinirim. uzun da olunca biraz koptum önümüzde slayt olursa takip etmemiz daha rahat olur diye düşünüyorum.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s