Hukuk Felsefesi Ek Dersi: 2 Mayıs Cumartesi saat 12:00

2 Mayıs Cumartesi günü saat 12:00’de, sınava dahil olan konular için öğrenci sorularına yönelik ek ders yapılacaktır.

Dersin ZOOM linki ve şifresi 1 Mayıs cuma günü akşam saatlerinde webonline üzerinden paylaşılacaktır. Konulara dair sorusu olanlar ve dersi alan herkes derse katılabilir.

NOT: 4 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ DERS YAPILMAYACAKTIR. 11. HAFTA DERSİNİN NE ZAMAN YAPILACAĞI DAHA SONRA İLAN EDİLECEKTİR.

Hukuk Felsefesi Deneme Sınavı Sonrası Tespitler ve Öneriler

TESPİTLER

Deneme sınavına toplam 187 kişi katılmış ve webonline üzerinden soruları görmüş ve/ya cevap göndermiştir.

Word dosyasına “Deneme 1234” yazanın, cevapları el yazıyla yazıp kağıdın fotoğrafı çekerek sisteme yükleyenlerin ve ayrıca webonline cevapları yazanların cevapları da iletilmiştir.

Webonline üzerine cevap yazıp da “uygulamayı bitir / finish attempt” tıklamayanların da cevapları kaydedilmiş ve iletişmiştir.

Bunun yanında cevap kısmına hiçbir şey yazmayan, sadece soruları gören kişiler olduğu da görülmüştür.

Sistem saati konusunda sorun yoktur. Deneme sınavı esnasında, sisteme girdiğinde sınav süresinden (5 dakika) daha az süresi kaldığını söyleyen öğrenci arkadaşımızın sisteme ilk 11:05’te giriş yaptığı Bilgi İşlem Müdürlüğü kayıtlarından tespit edilmiştir. Dolayısıyla, 11:00’de başlayan ve süresi 20 dakika olan bir sınav için, sisteme 11:05’te giriş yapıldığında, sistemin 15 dakika sınav süresi kaldığını göstermesi normaldir.

Bu tespitten hareketle, sınav saatinde sisteme giriş yapmış olmalısınız. Aksi halde sistem size ek süre vermeyecektir.

ÖNERİLER VE SINAV ESNASINDAKİ KURALLAR

Cevapları nasıl daha kolay yazdığınız kişisel tercihinize kalmış. 1) Kağıda el yazısıyla yazıp da daha sonra bunun fotoğrafını çekerek sisteme yüklemek şeklinde; 2) webonline sistemi üzerinden ilgili yere yazarak ya da 3) word dosyasına yazıp bu dosyayı sisteme eklemek suretiyle cevapları yazıp gönderebilirsiniz. Ancak bu yöntemlerden hangisini kullanacağınıza baştan karar verip sadece biri yoluyla cevap göndermeniz gerekecektir. Hem word dosyası veya el yazısıyla yazdığınız kağıdın fotoğrafı hem de sistem üzerine cevap yazmak şeklide bir uygulama yapılmaması gerekmektedir.

Cevapları el yazısıyla yazıp sisteme, bu cevapların fotoğrafını yüklemeyi tercih edenlerle, word dosyasına yazıp bunu ek olarak göndermek isteyenlerin, yüklemE işlemi için kendilerine, sınav süresi bitmeden birkaç dakika ayırmaları tavsiye edilir.

Webonline sistemi üzerinden cevaplayanların yazdıkları, sınav süresi bitiminde otomatik olarak gönderilmektedir.

Gerçek sınav günü sisteme de ZOOM’a da mutlaka en az 20-30 dakika önce önceden girmeye çalışınız.

Adınız- Soyadınızla ZOOM’a girdiğinizden emin olun. Yanlışlıkla bilgisayar ismi, başka bir isim vb. ile ZOOM’a girmişseniz, bunu mutlaka hemen değiştiriniz.

Sınav günü öğrenci kimliğinizi yanınızda bulundurmayı unutmayınız.

Sınav esnasında sorusu olanlar, ZOOM programının chat kısmından, Host seçilerek “privately” olarak sorunuzu gönderebilirsiniz.

Hukuk Metodolojisi Deneme Sınavı: 30 Nisan Perşembe, Saat 11:00

1) 30 Nisan Perşembe günü, saat 11:00′de Hukuk Metodolojisi dersinden Webonline üzerinden deneme sınavı yapılacaktır.

2) Tek sorudan oluşacak 25 dakikalık bu sınav, sadece sistemin test edilmesine yönelik olup, herhangi bir değerlendirme / puanlama söz konusu olmayacaktır.

3) Sınav usulünün test edilmesine yönelik bu sınav için, daha önce ilan edildiği üzere, ZOOM üzerinden kamerayla sınav güvenliği kontrolü yapılacaktır. Öğrenciler deneme sınavında, 1. gruplar için ayrı 2. gruplar için ayrı olmak üzere iki farklı ZOOM linki üzerinden giriş yapacaklardır. ZOOM linkleri ve şifreler çarşamba günü Webobline üzerinden duyurulacaktır.

4) Deneme sınavının sağlıklı uygulanabilmesi için öğrencilerin sınav saatinden en az 15-20 dakika önce ZOOM linkine tıklayarak, kendi adı-soyadıyla giriş yapmaları ve kemeralarını açıp beklemeleri gerekmektedir. (Gerçek sınav için bu sürenin 20-30 dakika olması planlanmaktadır. Gerçek sınav için sınav kimliklerinin de hazır edilmesi gerekecektir.)

5) Sınav sorusu Webonline sistemi üzerinden, saat 11:00’de erişilebilir olacaktır. Soruları, isteyen webonline sistemi üzerinden cevaplayıp gönderebilecektir. İsteyen öğrenciler de cevapları word dosyasına yazıp bu dosyayı ek olarak ya da A4 kağıda yazıp cevapların fotoğrafını sisteme yükleyip cevaplarını gönderebilecektir. Kağıda cevap yazmak isteyenlerin sınav esnasında 1 adet boş A4 kağıdı bulundurulması, bu kağıda isim-soyisim ve öğrenci no yazılması gerekir. Aynı işle word dosyası için de yapılmalıdır.

6) Deneme sınav sorusu hiçbir suretle, vize sınavında sorulacak sorulara örnek olarak değerlendirilemez.

7) Vize sınavına ilişkin talimatlar sınav öncesi ayrıca ilan edilecektir.

Hukuk Felsefesi Vize Sınav Konuları

Vize Sınav konularına, Blog üzerinden okuma parçaları yapılan ve derste daha geniş anlatılan aşağıdaki konular dahildir:

1. Hafta: Felsefeye Giriş, Temel Felsefi Kavramlar, Hukuk Felsefesinin Temel Soruları / Konuları

2. Hafta: Hukuk Genel Teorisi: Hukuki Formalizm (C. Langdell) / Hukuki Pozitivizm (John Austin ve Hans Kelsen)

3. Hafta: Hukuki Pozitivizm ( H.L.A Hart / Joseph Raz)

4. Hafta: Doğal Hukuk: Antik Yunanda Doğal Hukuk (Sofistler, Stoacılar, Platon, Aristo, Antigone / Dine Dayalı Doğal Hukuk (St. Agustine, Aquinalı Thomas)

5. Hafta: Akla Dayalı Doğal Hukuk –Toplumsal Sözleşmecilerin (Hobbes, Locke, Rousseau) Doğal Hukuk Anlayışı

6. Hafta: Doğal Hukuk Çağdaş Dönem: Lon Fuller ve Ronald Dworkin’in Doğal Hukuk Teorileri

7. Hafta: Doğal Hukuk Çağdaş Dönem- Gustav Radbruch ve Radbruch Formülü

Not: Merak edip okumak isteyenler için bugün derste bahsi geçen Anayasa Mahkemesi Kararları

i) Anayasa Mahkemesi, 2015/68 E., 2017/166 K. (29.11/2017)

ii) Anayasa Mahkemesi, Genel Kurul Kararı, Z.A Başvurusu, 2013/2928 (18/10/2017 tarihli bireysel başvuru kararı)

Hukuk Felsefesi Deneme Sınavı: 28 Nisan Salı, Saat 11:00

NOT: HUKUK METODOLOJİSİ İÇİN DENEME SINAVINA YÖNELİK AÇIKLAMA DAHA SONRA YAPILACAKTIR.

1) 28 Nisan Salı günü, saat 11:00′de Hukuk Felsefesi dersinden Webonline üzerinden deneme sınavı yapılacaktır.

2) 2 sorudan oluşacak 20 dakikalık bu sınav, sadece sistemin test edilmesine yönelik olup, herhangi bir değerlendirme / puanlama söz konusu olmayacaktır.

3) Sınav usulünün test edilmesine yönelik bu sınav için, daha önce ilan edildiği üzere, ZOOM üzerinden kamerayla sınav güvenliği kontrolü yapılacaktır. Öğrenciler deneme sınavında, 1. gruplar için ayrı (HUK 356 1. Grup buraya dahil) ve 2. gruplar için (HUK 356 2. Grup buraya dahil) olmak üzere iki farklı ZOOM linki üzerinden giriş yapacaklardır. ZOOM linkleri ve şifreler pazartesi günü Webobline üzerinden duyurulacaktır.

4) Deneme sınavının sağlıklı uygulanabilmesi için öğrencilerin sınav saatinden en az 10 dakika önce ZOOM linkine tıklayarak, kendi adı-soyadıyla giriş yapmaları ve kemeralarını açıp beklemeleri gerekmektedir. (Gerçek sınav için bu sürenin 15-20 dakika olması planlanmaktadır. Gerçek sınav için sınav kimliklerinin de hazır edilmesi gerekecektir.)

5) Sınav soruları Webonline sistemi üzerinden, saat 11:00’de erişilebilir olacaktır. Soruları, isteyen webonline sistemi üzerinden cevaplayabilecek isteyen kağıda yazıp cevapların fotoğrafını sisteme yükleyebilecektir. İkinci seçenek için 1 adet boş A4 kağıdı bulundurulması, bu kağıda isim-soyisim ve öğrenci no yazılması gerekir.

6) Sınav soruları hiçbir suretle, vize sınavında sorulacak sorulara örnek olarak değerlendirilemez.

7) Vize sınavına ilişkin talimatlar sınav öncesi ayrıca ilan edilecektir.

10. Hafta Hukuk Metodolojisi Dersi

Bu hafta derste hukukta argümantasyon ve gerekçeli karar (hakkı) konusuna giriş yapacağız. Bu bağlamda aşağıdaki makalelerin ve mahkeme kararının okunmasında fayda vardır.