13. (Son) Hafta Hukuk Felsefesi Dersi

Bu (son) hafta derste onarıcı ve usuli adalet kavramlarını ele alıp tartışacağız. Bu kapsamda aşağıdaki makalelerin okunması ve bunlara dair görüş / eleştiri yazılarının 31 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’e kadar Blog üzerinden iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca genel bir ders değerlendirmesi de yapılacak olup, varsa görüş, eleştiri, öneri, önceki konulara dair sorularınızı da düşünün.

12. Hafta Hukuk Felsefesi Dersi

Bu hafta derste adalet kavramı üzerinde durmaya devam edeceğiz ve bu bağlamda John Rawls’un adalet teorisini tartışacağız. Bu kapsamda aşağıdaki makalelerin okunması ve refleksiyon paragraflarının 24 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’e kadar gönderilmesi gerekmektedir.

TOPLUMSAL ADALET NASIL SAĞLANIR? TOPLUMSAL ADALET İÇİN NELER DİKKATE ALINMALI, NELER ALINMAMALIDIR?

11. Hafta Hukuk Felsefesi Dersi: ADALE(T) NEDİR?

Bu hafta derste adalet teorilerine giriş yapacağız. Bu bağlamda, genel olarak adalet kavramı ve Platon ve Aristo’nun adalet anlayışlarına değineceğiz. Bu bağlamda aşağıdaki makalelerin okunması ve 17 Mayıs Çarşamba saat 18:00’e kadar görüş, eleştiri ve değerlendirmelerin gönderilmesi gerekmektedir.

10. Hafta Hukuk Felsefesi Dersi Okuma Parçaları

Bu hafta derste toplumsal ahlak ve hukuk ilişkisine çeşitli konular etrafında devam edeceğiz.

Yapacağınız analiz niteliğindeki görüş ve değerlendirmelerin, 10 Mayıs Çarşamba saat 18:00’e kadar Blog üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Toplumsal ahlak kurallarının hukuk eliyle dayatılması meşru mudur? Evetse hangi temelde? Hayırsa, neden değil?

9. Hafta Hukuk Felsefesi Konusu

Bu hafta derste etik teoriler anlatılacak ve hukuk ile etik arasındaki ilişkiye değinilecektir.

3 etik anlayışa (yararcı/ Benthamcı, deontik / Kantçı ve erdem etiği /Aristo’ya) ilişkin makalelerin okunması gerekmekte olup, reaksiyon paragraflarının 3 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’e kadar gönderilmesi gerekmektedir.

8. Hafta Hukuk Felsefesi Dersi: Tarihsel Hukuk Okulu ve Hukuki Realizm

Bu haftaki konumuz tarihsel hukuk okulu ve hukuki realizm olacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki makalelerin okunması ve 26 Nisan Çarşamba saat 18:00’e kadar refleksiyon paragraflarının gönderilmesi gerekmektedir.

7. Hafta Hukuk Felsefesi Okuma Parçaları

Bu hafta derste, Gustav Radbruch’un formülü anlatılacaktır.

Okuma parçalarına yönelik refleksiyon paragraflarınızı  13 Nisan Çarşamba günü saat 18:00’e kadar göndermeniz gerekmektedir.

Soru: Hâkimler, hukukçular doğal hukuka / adalete aykırı hukuk kurallarını uygulamaktan imtinâ edebilir mi?